आज बजारमा तरकारीको मूल्य कति छ ?

काठमाडौं । कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तिते करेला प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। यस्तै, लौकाको प्रतिकिलो थोक मूल्य ४५ रुपैयाँ तय भएको छ।

शनिबारको तुलनामा तरकारी र फलफूलको मूल्यमा आज धेरै उतावचढाव भएको छैन। तरकारीको मूल्यमा आज थौरै घटबढमात्रै भएको छ। हिजो लोकल काक्रोको प्रतिकिलो ७२ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। आज लोकल काक्रो ६५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।

हाइब्रिड काक्रोको मूल्य पनि १० रुपैयाँले घटेको छ। हिजो ४५ रुपैयाँ बिक्री भएको हाइब्रिड काक्रो आज ३५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ४०.००रू ४५.००रू ४२.३३
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ४५.००रू ४२.३३
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
आलु रातोके.जी.रू ५४.००रू ५६.००रू ५५.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३४.००रू ३६.००रू ३५.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू ४४.००रू ४६.००रू ४५.००
आलु सेतोके.जी.रू ४४.००रू ४६.००रू ४५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ७०.००रू ७४.००रू ७२.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
गाजर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
मूला रातोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू ३५.००रू ४०.००रू ३७.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.३३
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मकै बोडीकेजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मटरकोशाके.जी.रू २३०.००रू २४०.००रू २३५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू १५०.००रू १८०.००रू १६६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
घिरौलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
झिगूनीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भिण्डीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
सखरखण्डके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
बरेलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
पिंडालूके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.३३
रायो सागके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
प्याज हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू ७०.००रू १००.००रू ८६.६७
च्याउ(डल्ले)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७६.६७
कुरीलोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
न्यूरोके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
रातो बन्दाके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
जिरीको सागके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
पार्सलेके.जी.रू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
पुदीनाके.जी.रू ४००.००रू ५००.००रू ४५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २६५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३००.००रू ३३०.००रू ३१५.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
कागतीके.जी.रू २२०.००रू २६०.००रू २४०.००
अनारके.जी.रू ३५०.००रू ४००.००रू ३७५.००
अंगुर(कालो)केजीरू ४००.००रू ४२०.००रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मौसमके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू १८०.००रू २००.००रू १९०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
निबुवाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०५.००
अम्बाके.जी.रू ८०.००रू १२०.००रू १००.००
लप्सीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
किविकेजीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
शरीफाके‍.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
अदुवाके.जी.रू १७०.००रू १८०.००रू १७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २८०.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लसुन हरियोके.जी.रू २८०.००रू ३००.००रू २९०.००
हरियो धनियाके.जी.रू १८०.००रू २२०.००रू २००.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३७०.००रू ३८०.००रू ३७५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २६०.००रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २७०.००रू २८०.००रू २७५.००
रुख टमाटरकेजीरू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००

यो समाचार पढेर कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

आफ्नो ईमेल हालेर न्युज खरीको सदस्यता लिनुहोला।

©2022 News Khari सर्वाधिकार सुरक्षित Site By : Shikhar Host

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ

छुटाउनै नहुने

खोज्नुहोस

सम्पादक:

बिमल खड्का

ठेगाना:

काठमाडौँ महानपा-११, सुन्धारा

सूचना विभाग दर्ता नं. 

३६१५-२०७९/८०

+९७७-९८५१२५४५५६, info@newskhari.com

© २०२२ Newskhari.com सर्वाधिकार सुरक्षित

कम्पनी दर्ता नं : २९४४७३/०७९/०८०

सम्पादक:

विमल खड्का

ठेगाना:

काठमाडौँ महानपा-११, सुन्धारा

सूचना विभाग दर्ता नं. 

३६१५-२०७९/८०

+९७७-९८५१२५४५५६, info@newskhari.com newskhari@gmail.com

© २०२२ Newskhari.com सर्वाधिकार सुरक्षित